Hãng sản xuất

Máy hút mùi cổ điển

-37%

Máy hút mùi Faster FS 0470P

3.280.000₫
-36%

Máy hút mùi Faster FS 0470S

3.380.000₫
-36%

Máy hút mùi Faster FS 0870S

3.380.000₫
-33%

Máy hút mùi Faster FS 0870P

3.380.000₫
-32%

Máy hút mùi Faster FS 0807BD/WD

3.480.000₫
-31%

Máy hút mùi Faster SYP 6002

3.380.000₫
-28%

Máy hút mùi Faster SYP 7002

3.480.000₫
-29%

Máy hút mùi Faster SYP 6222

3.680.000₫
-38%

Máy hút mùi Faster SYP 7222

4.380.000₫
-36%

Máy hút mùi Faster SYP 6003

4.180.000₫
-33%

Máy hút mùi Faster SYP 7003

4.280.000₫
-33%

Máy hút mùi Batani BA 207SS

3.480.000₫
-38%

Máy hút mùi Batani BA 207BL

3.480.000₫
-27%

Máy hút mùi Binova BI-23-I-06

3.460.000₫
-32%

Máy hút mùi Binova BI-23-I-07

3.680.000₫
-36%

Máy hút mùi Binova BI-23-B-06

3.480.000₫
-32%

Máy hút mùi Binova BI-23-B-07

3.680.000₫
-36%

Máy hút mùi Binova BI-25-I-06

3.450.000₫
-37%

Máy hút mùi Binova BI-25-I-07

3.680.000₫
-36%

Máy hút mùi Canzy LIENA 702 BL

6.280.000₫
-29%

Máy hút mùi Canzy LIENA 702 SS

6.380.000₫
-31%

Máy hút mùi Canzy LIENA 702WR

3.380.000₫
-31%

Máy hút mùi Canzy LIENA 702WY

3.380.000₫
-31%

Máy hút mùi Canzy CZ CO 60B

3.180.000₫
-29%

Máy hút mùi Canzy CZ CO 70B

3.280.000₫
-29%

Máy hút mùi Canzy CZ CO 60I

3.280.000₫
-34%

Máy hút mùi Canzy CZ CO 70I

3.380.000₫
-44%

Máy hút mùi Canzy CZ 2060B

3.080.000₫
-39%

Máy hút mùi Canzy CZ 2070B

3.280.000₫
-44%

Máy hút mùi Canzy CZ 2060I

3.080.000₫
-37%

Máy hút mùi Canzy CZ 2070I

3.180.000₫