Hãng sản xuất

Máy hút mùi Faster

-37%

Máy hút mùi Faster FS 0470P

3.280.000₫
-36%

Máy hút mùi Faster FS 0470S

3.380.000₫
-36%

Máy hút mùi Faster FS 0870S

3.380.000₫
-33%

Máy hút mùi Faster FS 0870P

3.380.000₫
-32%

Máy hút mùi Faster FS 0807BD/WD

3.480.000₫
-31%

Máy hút mùi Faster SYP 6002

3.380.000₫
-28%

Máy hút mùi Faster SYP 7002

3.480.000₫
-29%

Máy hút mùi Faster SYP 6222

3.680.000₫
-38%

Máy hút mùi Faster SYP 7222

4.380.000₫
-36%

Máy hút mùi Faster SYP 6003

4.180.000₫
-33%

Máy hút mùi Faster SYP 7003

4.280.000₫
-41%

Máy hút mùi Faster FS 3388C1 70B

5.680.000₫
-40%

Máy hút mùi Faster FS 3388C1 90B

5.680.000₫
-47%

Máy hút mùi Faster FS 3388C2-70

5.680.000₫
-36%

Máy hút mùi Faster FS 3388C2-90

5.680.000₫
-40%

Máy hút mùi Faster FS 3588CH-70

7.890.000₫
-39%

Máy hút mùi Faster FS 3588CH-90

7.890.000₫
-42%

Máy hút mùi Faster FS 3588C2-70

7.890.000₫
-41%

Máy hút mùi Faster FS 3588C2-90

7.890.000₫
-40%

Máy hút mùi Faster FSN 3388C1 70B

4.990.000₫